RDP Ypres

Naam
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II
Onderwerp
De vredesconferentie van Versailles
Naam
Aitchison Jon
Onderwerp
Het Duits-Oostenrijks Burgerlijk Internereingskamp van de Chausey Eilanden (Frankrijk) in WO I
Download PDF
Les Iles Chauncey.pdf
Naam
Barreiros Luis/ Eduardo
Onderwerp
Portugese deelname aan de oorlog in Frankrijk
Naam
Boettger Lars
Onderwerp
De postale gevolgen van de Grote Oorlog voor Luxemburg 1914-1919
Naam
Bottu Mark
Onderwerp
Van Sarajevo tot Ieper, oorzaak, begin en ontwikkeling van het Westers Front tijdens WO I
Naam
Burin Patrick
Onderwerp
Financieel verkeer in de eerste oorlogsmaanden
Naam
Callens Roger
Onderwerp
De Strijd om Ieper
Naam
Chitty Lindsay
Onderwerp
Interneringskamp voor burgers in Ruhleben
Naam
Chitty Lindsay
Onderwerp
Schetsen van het kamp van Ruhleben
Naam
Colley Nick
Onderwerp
Operaties van de zeemacht
Naam
Cosyns Jan
Onderwerp
Boy scouts in 1914-18
Naam
Danneels Frans
Onderwerp
Germania uitgifte en gebruik voor "General Gouvernement Belgien" en "Etappen West"
Naam
De Clercq Leo
Onderwerp
Smokkelpost doorheen het Belgische front
Naam
De Clercq Leo
Onderwerp
Jozef De Rop in het kamp van Harderwijk 1915-1918
Naam
De Dobbeleer Paul
Onderwerp
Gecensureerde post uit Ronse
Naam
Geake Tony
Onderwerp
Aspecten van de Belgische Spoorwegen tijdens en na WO I
Naam
Graham Mark
Onderwerp
Een jonge adjudant in de cavalerie
Naam
Harrison Reg
Onderwerp
De Duitse bezetting van Noord-Frankrijk in WO I
Naam
Harrison Reg
Onderwerp
Nederlandse interneringskampen
Naam
Harrison Reg/ Van San Piet
Onderwerp
Engelse troepen in Vlaanderen
Naam
Hemelaers Jacques
Onderwerp
Censuur in de eerste oorlogsmaanden
Naam
Hemelaers Jacques
Onderwerp
Vroegste smokkelpost in de eerste oorlogsmaanden
Naam
Hemelaers Jacques
Onderwerp
Smokkelpost
Naam
Hemelaers Jacques
Onderwerp
Le Bureau de Correspondance Belge in Londen
Naam
Hemelaers Jacques
Onderwerp
Het Belgische dorp Elisabethville Birthley en The National Projectile Factory in Birthley
Naam
Hillesum René
Onderwerp
Censuur in Finland 1914-18
Naam
Hillesum René
Onderwerp
Van Sint-Petersburg tot Petrograd
Naam
Huyghebaert Dirk
Onderwerp
Duitse aanwezigheid rond Ieper 1914-1918
Naam
Johnson Robert
Onderwerp
België en Nederland: Wereldoorlog I en de onderbreking van het postverkeer
Naam
Kennedy Alistair
Onderwerp
Troepen van het Britse Rijk aan het Westelijke Front
Naam
Kennedy Alistair
Onderwerp
De verdediging van Antwerpen, 1914
Naam
Kennedy Alistair
Onderwerp
Troepen van het Britse Rijk aan het Westelijke Front
Naam
King Birthe en Chris
Onderwerp
Denemarken en de Eerste Wereldoorlog
Naam
Licht Manfred
Onderwerp
De Duitse Post in België en Noord-Fraznkrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog
Naam
Martin Jeremy
Onderwerp
Noodstempels 1918-1919
Naam
Maselis Patrick
Onderwerp
Brief van Jérôme Maselis verstuurd uit de Loopgraven langs de Ijzer
Download PDF
Jerome Maselis.pdf
Naam
Maselis Patrick
Onderwerp
Gevleugeld Wiel
Naam
Maselis Patrick
Onderwerp
De Germania uitgifte voor Bezet België
Naam
Maselis Patrick
Onderwerp
Belgische postzegeluitgiften 1915-1918
Naam
Maselis Patrick
Onderwerp
Postgeschiedenis van onbezet België
Naam
Parkin John
Onderwerp
Hulde aan Edith Cavell
Naam
Scott Claire
Onderwerp
Het verhaal van een gewonde soldaat
Naam
Stevenson Iain
Onderwerp
Postwaardestukken tijdens de Duitse bezetting van België
Naam
Stevenson Iain
Onderwerp
De Belgische Regering in Ballingschap, Le Havre, 1914-18
Naam
Tassin Arille
Onderwerp
De opleidingskampen van het Belgisch Leger in Frankrijk
Naam
Tassin Arille
Onderwerp
De Belgische Legerposterijen in Frankrijk
Naam
Tassin Arille
Onderwerp
Asielen voor invalide Belgische soldaten
Naam
Tassin Arille
Onderwerp
Belgen in de Franse 'Hôpitaux Complémentaires'
Naam
Tassin Arille
Onderwerp
De 'Foyer du Soldat'
Naam
Tassin Arille/ Plovie Leon
Onderwerp
De postcodes voor de Belgische militairen
Naam
van der Weide Jeroen
Onderwerp
Franse bezetting van de Elzas
Naam
van der Weide Jeroen
Onderwerp
De Post in het Etappengebied 1914-1918
Naam
Van Dooren André
Onderwerp
De Fransen (D.A.B.) in Onbezet België
Naam
Van Gansberghe Jan
Onderwerp
Krijgsgevangenenpost
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Het front tussen Nieuwpoort en Diksmuide
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Het front tussen Diksmuide en Ieper
Naam
Van San Piet
Onderwerp
De frontlijn van Ieper tot Armentières
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Poperinge
Download PDF
06 - Poperinge.pdf
Naam
Van San Piet
Onderwerp
De postkantoren van het Achterland
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Unieke foto's uit Onbezet België
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Inleiding bij de tentoonstelling van de Studiekring WO I en II
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Bijzondere posttarieven in Onbezet België
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Onvoldoende gefrankeerde briefwisseling in Onbezet België
Naam
Van San Piet
Onderwerp
De post van en naar Belgische hospitalen in de frontstreek
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Belgische Censuur in Onbezet België
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Buitenlandse Censuur op briefwisseling voor België
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Het postkantoor van Le Havre - Sainte-Adresse
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Studie van de Aantekenstrookjes van de Belgische Legerposterijen
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Het postkantoor van de Belgische enclave in Baarle-Hertog
Naam
Van San Piet
Onderwerp
Spoorwegen en Buurtspoorwegen in Onbezet België
Naam
Van San Piet/ Slabbinck Henk
Onderwerp
De post van de kleine gemeenten waar geen postkantoor gevestigd was
Naam
Van San Piet/ Slabbinck Henk
Onderwerp
Het gebruik van paspoorten in Onbezet België
Naam
Van San Piet/ Slabbinck Henk
Onderwerp
Telegraafdiensten in Onbezet België
Naam
Vermeulen Kees
Onderwerp
Belgische Geïnterneerden in Nederland
Naam
Vermeulen Kees
Onderwerp
De postverbinding met Nederland