RDP Ypres

Beste bezoeker,

Op deze website vindt u scans van bijna alle verzamelingen die te zien waren op de filatelistische tentoonstelling "Post in woelige tijden: W.O. I" . Deze tentoonstelling ging door in het Vleeshuis in Ieper (B) op 12 en 13 juli 2014, en werd georgaiseerd in het kader van het RDP Ceremony Weekend.

Om het u gemakkelijk te maken werden de verzameling gerangschikt op 3 manieren:

  1. 1) Een bundeling van alle verzamelingen van de leden van "Studiekring W.O. I en II"
  2. 2) De verzamelingen alfabetisch per naam van de eigenaar
  3. 3) De verzamelingen per kadernummer geordend zoals ze op de tentoonstelling te zien waren

Geniet ervan!

Chris King
Voorzitter van de Royal Philatelic Society London

Patrick Maselis
Commissaris van de tentoonstelling